antima chip

 "Антима" ООД е създадена през 2005 г. със седалище в гр.София. Основна дейност на фирмата е проектирането на програмни решения, специализирани контролери и системи базирани на бар-код и смарт карти.

Нашата фирма доставя устойчива мобилна апаратура и пълни мобилни решения за дейности в сфери като транспорт, логистика, лесовъдство, геодезия, строителство, поддръжка и военни приложения. Повече информация за предлагaните устройства може да намерите в секция Продукти.

"Антима" ООД е сертфицирана по стандарт ISO 9001:2015 и работи непрекъснато за подобрение на качеството на своите продукти. Декларация от висшето ръковоството на "Антима" ООД.