authorized reseller handheld"Антима" ООД е оторизиран дистрибутор на Handheld Europe AB и предлага богат избор от устийчиви компютри, включително PDA, ръчни и корпоративни смартфони и таблети.

Тези здрави джобни устройства са създадени, за да издържат в тежка среда и груба индустриална обстановка. Повече информация за предлагaните устройства може да намерите в секция Продукти.